Marko Virkkula
Antti Niemi
Sanna Huotari
Lilli Karjalainen
Kirsti Alasaari
Minna Laurila

Ohjaajana Eija-Liisa Pokki

Puvustaja: Anna-Maria Oja 

Ääniajo: Tomi Karjalainen