Teijo Jussila
Harri Malila
Kirsti Alasaari
Kaisa Säisä
Tiia Malinen
Pia Myllylä
Sanna Huotari
Anu Elovaara
Lilli Karjalainen
Marja Kesseli

Ohjaajana Eija-Liisa Pokki

Puvustaja: Anna-Maria Oja 

Ääniajo: Tomi Karjalainen